Nekustamā īpašuma iegāde Turaidas kvartālā

Pārdodot un iznomājot dzīvokļus, mēs sniedzam pircējiem visus ar darījumu saistītus pakalpojumus.

 

1. Apartamenta apskate;
2. Konsultēšana nekustamā īpašuma jautājumos;
3. Apartamenta iegādes-pārdošanas / nomas / īres procesa vadība – no rezervācijas līguma (priekšlīguma, nomas/īres līguma, pirkuma līguma) noslēgšanas līdz zemesgrāmatas apliecības saņemšanai uz īpašnieka vārda.

 

 • apartamenta iegādes līguma sagatavošana un saskaņošana;
 • nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumi;
 • nekustamā īpašuma finansējuma piesaiste;
 • notāra piesaiste;
 • darbības Valsts Zemes Dienestā (kadastra izziņu, zemes robežu plānu u.c. dokumentu saņemšana);
 • darbības Zemesgrāmatā (valsts un kancelejas nodevu aprēķināšana, nomas tiesību, īpašnieku maiņas procedūru u.c. tiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā).

 

Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi:

 

 • juridiskās konsultācijas nekustamā īpašuma darījumu veikšanai;
 • ielūgumu, vīzu, uzturēšanās atļauju, Šengenas valstu vīzu un citu nepieciešamo dokumentu noformēšana un sagatavošana un konsultācijas ārvalstu klientiem;
 • finanšu konsultācijas – bankas kontu atvēršana, finansējuma piesaiste.

 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana:

 

 • nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšanas pakalpojumi;
 • nomas / īres maksas administrēšana (ja nepieciešams iekasēšana klienta vārdā);
 • apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu administrēšana;
 • nekustamā īpašuma apsekošana un uzturēšana.